Red Bull golfa trešdiena

red-bull-logo

Red Bull golfa trešdiena
10.JŪLIJĀ – PLKST. 18.00, golfa laukums “Avoti”

1.    Vadība
Sacensības organizē un tiesāšanu nodrošina GTK “Avoti”  sacensību komiteja.

2.    Laiks un vieta
Sacensības notiek golfa laukumā “Avoti” 2019. gada 10.jūlijā. Sākums plkst. 18:00, shot gun.

3.    Dalībnieki
3.1    Sacensības notiek divās ieskaitēs dāmām un kungiem.
3.2    Spēlētājiem HCP kartes obligātas.
3.3    Kopējais dalībnieku skaits ne vairāk par 44 (reģistrācijas apstiprinājums pēc pirmās rokas principa).

4.    Sacensību formāts un noteikumi
4.1.    Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem un golfa laukuma “Avoti” vietējiem noteikumiem.
4.2.    Spēlētājam jāveic 9 bedrīšu izspēle.
4.3.    Sacensību formāts – HCP Neto un Stableford, punktu spēle. Sacensības notiek handikapa grupās:
Dāmām HCP 0-36 (Stableford),
Kungiem HCP 0-18.4 (HCP Neto),
Kungiem HCP 18.5-36 (Stableford).
4.4.    Sievietes spēlē no sarkanajām izsitienu vietām. Vīrieši – no dzeltenajām izsitienu vietām
4.5.    Pēc sacensībām spēlētājs savu spēles karti nodod sacensību komitejai kluba recepcijā (rezultātu apkopošanai).
4.6.    Sacensību laikā atļautas izmantot elektroniskās ierīces, kas nosaka distances attālumu.

5.    Vietu dalīšana
5.1.    Uzvar tas spēlētājs, kurš 9 bedrīšu izspēlē savācis vismazāk HCP Neto punktu vai visvairāk Stableford punktu. Apbalvoti tiek grupas pirmie trīs spēlētāji.
5.2.    Ja vairākiem spēlētājiem ir vienāds punktu skaits, uzvarētājs tiek noteikts pēc zemākā handikapa principa. Šādi tiek noskaidrots visu vietu sadalījums.
 
6.    Pieteikšanās un izloze
6.1.    Spēlētājam ir pienākums pieteikties uz sacensībām līdz 2019. gada 9.jūlijam plkst. 18:00 pa tālr. 25770024, e-pastu golfa.akademija@gmail.com vai golfbox.dk.
6.2.    Izloze ir atklāta un galīga, un tā notiek 2019.gada 9.jūlijā plkst. 18:00.

7.    Starta laiki
Starts notiks saskaņā ar izlozi. Katrs spēlētājs ir atbildīgs par savlaicīgu ierašanos uz startu.

8.    Dalības maksa
8.1.    Kluba biedriem, sezonas karšu īpašniekiem, bērnu golfa skolas audzēkņiem – EUR 10,-
8.2.    Pārējiem – green fee EUR 10,- + dalība EUR 10,-

9.    Sacensību atbalstītājs
Red Bull.

GTK “Avoti” sacensību komiteja