Avotu sezonas atklāšana kopā ar Maģisko sajūtu nakti

magisko-sajutu-nakts-2019

Avotu sezonas atklāšana kopā ar Maģisko sajūtu nakti 2019
04.MAIJĀ – PLKST. 10.00, golfa laukums “Avoti”

1.    Vadība
Sacensības organizē un tiesāšanu nodrošina GTK “Avoti”  sacensību komiteja.

2.    Laiks un vieta
Sacensības notiek golfa laukumā “Avoti” 2019. gada 4.maijā. Sākums plkst. 11:00, shot gun.

3.    Dalībnieki
3.1    Sacensības notiek divās ieskaitēs dāmām un kungiem.
3.2    Spēlētājiem HCP kartes obligātas.
3.3    Kopējais dalībnieku skaits ne vairāk par 44 (reģistrācijas apstiprinājums pēc pirmās rokas principa).

4.    Sacensību formāts un noteikumi
4.1.    Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem golfa noteikumiem un golfa laukuma “Avoti” vietējiem noteikumiem.
4.2.    Spēlētājam jāveic 18 bedrīšu izspēle.
4.3.    Sacensību formāts – Stableford/HCP Neto punktu spēle. Sacensības notiek handikapa grupās:
Dāmām HCP 0-36 (Stableford),
Kungiem HCP 0-18 (HCP Neto),
Kungiem HCP 19-36 (Stableford).
4.4.    Sievietes spēlē no sarkanajām izsitienu vietām. Vīrieši – no dzeltenajām izsitienu vietām
4.5.    Spēlētājiem, kuru handikaps ir lielāks par 36, sacensībās piedalās ar handikapu 36.
4.6.    Pēc sacensībām spēlētājs savu spēles karti nodod sacensību komitejai kluba recepcijā (rezultātu apkopošanai). Tiek piemērota Slope sistēma.
4.7.    Sacensību laikā atļautas izmantot elektroniskās ierīces, kas nosaka distances attālumu.

5.    Vietu dalīšana
5.1.    Uzvar tas spēlētājs, kurš savāc visvairāk stableford punktu. Apbalvoti tiek grupas pirmie trīs spēlētāji.
5.2.    Kungiem HCP 0-18 grupā uzvar spēlētājs, kurš ieguvis vismazāk HCP Neto punktus. Apbalvoti tiek grupas pirmie trīs spēlētāji.
5.3.    Ja vairākiem spēlētājiem ir vienāds stableford vai HCP Neto punktu skaits, uzvarētājs tiek noteikts pēc zemākā handikapa principa. Šādi tiek noskaidrots visu vietu sadalījums. Ja spēlētāju handikapi vienādi, tiek izspēlēta “pēkšņās nāves” izspēle jeb pārspēle uz Sacensību komitejas norādītas bedrītes.
 
6.    Pieteikšanās un izloze
6.1.    Spēlētājam ir pienākums pieteikties uz sacensībām līdz 2019. gada 3.maijam, plkst. 18:00 pa tālr. 25770024, e-pastu golfa.akademija@gmail.com vai golfbox.dk.
6.2.    Izloze ir atklāta un galīga, un tā notiek 2019.gada 30.aprīlī plkst. 18:00.

7.    Starta laiki
Starts notiks saskaņā ar izlozi. Katrs spēlētājs ir atbildīgs par savlaicīgu ierašanos uz startu.

8.    Dalības maksa
8.1.    Kluba biedriem, sezonas karšu īpašniekiem, bērnu golfa skolas audzēkņiem – EUR 15,-
8.2.    Pārējiem – green fee EUR 15,- + dalība EUR 15,-

9.    Sacensību atbalstītājs
Maģisko sajūtu nakts 2019

GTK “Avoti” sacensību komiteja