Striķa turnīrs

Striķa turnīrs
12.OKTOBRIS – PLKST. 10.00, golfa laukums “Avoti”

1.    Vadība
Sacensības organizē un tiesāšanu nodrošina golfa laukums Avoti, sacensību komiteja. Galvenais tiesnesis – Ingars Matisons. 
2.    Laiks un vieta
Sacensības notiek golfa laukumā “Avoti” 2019. gada 12.oktobrī. Sākums plkst. 10:00, shot gun.
3.    Dalībnieki
3.1.    Kopējais dalībnieku skaits ne vairāk par 44 (reģistrācijas apstiprinājums pēc pirmās rokas principa).
3.2.    Spēlētājiem HCP kartes obligātas.
3.3.    Sacensības piedalās spēlētāji, kuri pieteikušies līdz 11.oktobra pl. 16:00.
4.    Sacensību formāts un noteikumi
4.1.    Sacensības notiek saskaņā ar Karaliskā un Antīkā Sentendrjūsas Golfa kluba apstiprinātiem noteikumiem, “Avotu” golfa laukuma vietējiem noteikumiem un šo sacensību nolikumu.
4.2.    Spēles formāts – Stableford striķa spēle.
4.3.    Tiek izspēlētas 18 bedrītes.
4.4.    Striķis tiek piešķirts 50% apmērā no spēlētāja PHCP (PHCP 10.00 = 5m).
4.4.1.     Šo striķi spēlētājs drīkst izmantot lai “izglābtu” bumbu no dažādām sarežģītām situācijām un novietojumiem. 
4.4.2.     Pēc katras striķa izmantošanas reizes, izmantotais gabals tiek nogriezts un spēle tiek turpināta ar saīsināto striķi. 
4.4.3.     Striķi drīkst izmantot arī norobežotajos šķēršļos un autā. Tas nozīmē, ka, lai saglābtu bumbu bez soda, izmantojot striķi, drīkstam pārvietot bumbu, bet ne īsāk kā divu nūju garumā. Par atskaites punktu tiek uzskatīta vieta, kur bumba šķērsoja norobežojošo līniju, un ne tuvāk bedrītei.
4.4.4.     Lēmums par striķa izmantošanu jāpieņem pirms spēlētājs izpilda savu nākamo sitienu.
4.4.5.     Atļauts izmantot striķi arī uz grīniem.
4.5.    9./18.bedrītē uz grīna visi sitieni obligāti jāveic ar pretējā satvēriena ripināšanas nūju.
4.6.    Izsitienu vietas - 
    Sievietes izspēlē no sarkanajiem izsitieniem,
    Vīrieši izspēlē no dzeltenajiem izsitieniem,
    Jaunieši līdz 14 gadu vecumam izspēlē no sarkanajiem izsitieniem.
4.7.    Ja spēlētāja HCP pārsniegs HCP 36.00, tam tiks piešķirts HCP 36.00.
4.8.    Bumbiņu marķēšana obligāta.
4.9.    Golfa laukuma”Avoti” Slope index tiek piemērots.
4.10.    Ja vairāki spēlētāji dala pirmo, otro vai trešo vietu, par uzvarētāju tiek pasludināts spēlētājs ar zemāku HCP. Ja uzvarētāju HCP ir vienādi, tad uzvar spēlētājs, kurš spējis saglabāt visgarāko pāri palikušo striķi. Ja abi spēlētāji iztērējuši striķi pilnībā, tad notiek “pēkšņās nāves” pārspēle. Pārspēle notiek uz Sacensību komitejas norādītas bedrītes, ja uzvarētājs nav noteikts, izspēle tiek atkārtota uz Sacensību komitejas norādītas bedrītes utt.
5.    Pieteikšanās un izloze
5.1.    Spēlētājam ir iespēja pieteikt savu dalību turnīram piesakoties caur golfbox sistēmu līdz piektdienai, 11. oktobrim, plkst. 16:00.
5.2.    Spēlētājam ir pienākums pieteikties uz sacensībām līdz piektdienai, 11. oktobrim, plkst. 16.00 pa tālr. 25770024 vai e-pastu: golfs@avoti.com. 
5.3.    Izloze notiek piektdienā, 11. oktobrī, plkst.16:15.
6.    Starta laiks
6.1.    Starts notiks saskaņā ar izlozi, ar kopēju startu plkst. 10:00. 
6.2.    Katrs spēlētājs pats ir atbildīgs par ierašanos uz savu starta laiku un vietu. Reģistrācija sākas 1 stundu pirms starta un beidzas 15 minūtes pirms starta
7.    Dalības maksa
7.1.    Sacensību dalības maksa – 15 EUR. Pusdienas iekļautas cenā. Pusdienas nodrošina bistro “Valdeko”. 
7.2.    Green fee – 15 EUR. Golfa laukuma “Avoti” sezonas karšu īpašniekiem, bērniem līdz 12 gadu vecumam, “Avotu” golfa skolas audzēkņiem green fee nav jāmaksā.
7.3.    Bērniem no 13 – 18 gadu vecumam 50% atlaide no green fee.
8.    Apbalvošana
8.1.    Apbalvoti tiek trīs labākie kungu un dāmu konkurencē.
8.2.    Specbalvas tuvākajam un tālākajam sitienam.